www.QuranBangla.weebly.com
আপনিকি ফাইলগুলি ডাউনলোড না করে সরাসরি এখানথেকে অডিও শুনতে চান ? তাহলে অনুগ্রহ করে এখানে ক্লিক করুন । 

Picture
আপনি ডাউনলোড করে  নিতে পারেন ছুরাহ গুলি , সম্পুর্ণ বাংলা কুরআন মাত্র  230MB, প্রতিটি সুরার নিচে   Download Fileএই লিখাটি আছে, আপনি এই লিখাটির উপরে ক্লিক করুন, এবং ডাউনলোড করে নিন।  ডাউনলোড সম্পূর্ন    ফ্রী         

                  আপনাদের
বোঝার সুবিদার্থে এখানে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদগুলি একসাথে এখানে দেয়া হয়েছে
1_surah_fatiha.mp3
File Size: 415 kb
File Type: mp3
Download File

2_surah_baqara_part1.mp3
File Size: 4056 kb
File Type: mp3
Download File

2_surah_baqara_part2.mp3
File Size: 4069 kb
File Type: mp3
Download File

2_surah_baqara_part3.mp3
File Size: 4050 kb
File Type: mp3
Download File

2_surah_baqara_part4.mp3
File Size: 3345 kb
File Type: mp3
Download File

3_surah_al_imran_part_1.mp3
File Size: 4777 kb
File Type: mp3
Download File

3_surah_al_imran_part_2.mp3
File Size: 4537 kb
File Type: mp3
Download File

4surah_nisa_part1.mp3
File Size: 4124 kb
File Type: mp3
Download File

4surah_nisa_part2.mp3
File Size: 3801 kb
File Type: mp3
Download File

4surah_nisa_part3.mp3
File Size: 1004 kb
File Type: mp3
Download File

5surah_maeda_part1.mp3
File Size: 3837 kb
File Type: mp3
Download File

5surah_maeda_part2.mp3
File Size: 2795 kb
File Type: mp3
Download File

6__sura_al_anam1.mp3
File Size: 4097 kb
File Type: mp3
Download File

6__sura_al_anam2.mp3
File Size: 3500 kb
File Type: mp3
Download File

7_surah_al_araf_part_1.mp3
File Size: 4293 kb
File Type: mp3
Download File

7_surah_al_araf_part_2.mp3
File Size: 4172 kb
File Type: mp3
Download File

8_surah_an_fal.mp3
File Size: 3207 kb
File Type: mp3
Download File

9_surah_at_tawba_part01.mp3
File Size: 4886 kb
File Type: mp3
Download File

9_surah_at_tawba_part2.mp3
File Size: 4521 kb
File Type: mp3
Download File

9_surah_at_tawba_part3.mp3
File Size: 3937 kb
File Type: mp3
Download File

9_surah_at_tawba_part4.mp3
File Size: 3598 kb
File Type: mp3
Download File

10_surah_younus.mp3
File Size: 4268 kb
File Type: mp3
Download File

11_surah_hood_part1.mp3
File Size: 2502 kb
File Type: mp3
Download File

11_surah_hood_part2.mp3
File Size: 2411 kb
File Type: mp3
Download File

12_surah_yousuf..mp3
File Size: 4456 kb
File Type: mp3
Download File

13_surah_ar_raad.mp3
File Size: 2066 kb
File Type: mp3
Download File

14_surah_ibrahem.mp3
File Size: 2079 kb
File Type: mp3
Download File

15__sura_al__hejr.mp3
File Size: 1696 kb
File Type: mp3
Download File

16__sura_an_nahl_part1.mp3
File Size: 2550 kb
File Type: mp3
Download File

17__sura_bani__israeel_part1.mp3
File Size: 1974 kb
File Type: mp3
Download File

17__sura_bani__israeel_part2.mp3
File Size: 1907 kb
File Type: mp3
Download File

18__sura_al_kahf.mp3
File Size: 4072 kb
File Type: mp3
Download File

19__sura_maryam.mp3
File Size: 2511 kb
File Type: mp3
Download File

20_sura_ta-ha.mp3
File Size: 3434 kb
File Type: mp3
Download File

21_sura_al_ambia.mp3
File Size: 2982 kb
File Type: mp3
Download File

22__sura_al_hajj.mp3
File Size: 3250 kb
File Type: mp3
Download File

23_sura_al_momenoon.mp3
File Size: 2746 kb
File Type: mp3
Download File

24_sura_an_noor.mp3
File Size: 3170 kb
File Type: mp3
Download File

25_sura_al_forqan.mp3
File Size: 2277 kb
File Type: mp3
Download File

26_sura_ash_shoara.mp3
File Size: 3470 kb
File Type: mp3
Download File

27__sura_an__naml.mp3
File Size: 3096 kb
File Type: mp3
Download File

28_sura__al_qasas.mp3
File Size: 3496 kb
File Type: mp3
Download File

29__sura__a_l__ankaboot.mp3
File Size: 2452 kb
File Type: mp3
Download File

30__sura_ar-rom.mp3
File Size: 2068 kb
File Type: mp3
Download File

31__sura_loqman.mp3
File Size: 1257 kb
File Type: mp3
Download File

32_sura_as_sazda.mp3
File Size: 903 kb
File Type: mp3
Download File

33__sura_al__ahzab.mp3
File Size: 3003 kb
File Type: mp3
Download File

34__sura_as_saba.mp3
File Size: 1922 kb
File Type: mp3
Download File

35__sura__fatar.mp3
File Size: 1841 kb
File Type: mp3
Download File

36__sura__yeasin.mp3
File Size: 2021 kb
File Type: mp3
Download File

37__sura_as__saffat.mp3
File Size: 2546 kb
File Type: mp3
Download File

38__sura__as__swad.mp3
File Size: 2198 kb
File Type: mp3
Download File

39_surah_ajjumar.mp3
File Size: 2777 kb
File Type: mp3
Download File

40__sura_al__mumin.mp3
File Size: 2792 kb
File Type: mp3
Download File

41__sura__ha-meem_as_sajdah.mp3
File Size: 2025 kb
File Type: mp3
Download File

42.ashshura.mp3
File Size: 1997 kb
File Type: mp3
Download File

43._jukhrof.mp3
File Size: 2085 kb
File Type: mp3
Download File

44__sura_ad_dokhan.mp3
File Size: 894 kb
File Type: mp3
Download File

45__sura__al__jasiah.mp3
File Size: 1193 kb
File Type: mp3
Download File

46__sura_al_ahqaf.mp3
File Size: 1606 kb
File Type: mp3
Download File

47__sura__mohmmed.mp3
File Size: 1453 kb
File Type: mp3
Download File

48__sura__al_fath.mp3
File Size: 1424 kb
File Type: mp3
Download File

49__sura_hujurat.mp3
File Size: 865 kb
File Type: mp3
Download File

50__sura__quaf.mp3
File Size: 1041 kb
File Type: mp3
Download File

51__sura__aj_jariat.mp3
File Size: 992 kb
File Type: mp3
Download File

52__sura_at_toor.mp3
File Size: 834 kb
File Type: mp3
Download File

53_sura_an_najm.mp3
File Size: 929 kb
File Type: mp3
Download File

54__sura_al_qamar.mp3
File Size: 1077 kb
File Type: mp3
Download File

55_ar_rahman.mp3
File Size: 1144 kb
File Type: mp3
Download File

56__sura_al_waqea.mp3
File Size: 1101 kb
File Type: mp3
Download File

57__sura_al_hadeed.mp3
File Size: 1512 kb
File Type: mp3
Download File

58__sura_al_mojadela.mp3
File Size: 1187 kb
File Type: mp3
Download File

59__sura_al_hashr.mp3
File Size: 1129 kb
File Type: mp3
Download File

60__sura_al_momtahana.mp3
File Size: 848 kb
File Type: mp3
Download File

61_sura_as__saf.mp3
File Size: 526 kb
File Type: mp3
Download File

62__sura_al_jumua.mp3
File Size: 448 kb
File Type: mp3
Download File

63__sura_monafeqoon.mp3
File Size: 461 kb
File Type: mp3
Download File

64__sura_at_tagabon.mp3
File Size: 694 kb
File Type: mp3
Download File

65_sura_at_talaque.mp3
File Size: 763 kb
File Type: mp3
Download File

66__sura_at_tahreem.mp3
File Size: 693 kb
File Type: mp3
Download File

67_sura_al_mulk.mp3
File Size: 960 kb
File Type: mp3
Download File

68__sura_al_qalam.mp3
File Size: 938 kb
File Type: mp3
Download File

69__sura__al_haqqah.mp3
File Size: 759 kb
File Type: mp3
Download File

70__sura_al_marej.mp3
File Size: 667 kb
File Type: mp3
Download File

71_sura_nuh.mp3
File Size: 659 kb
File Type: mp3
Download File

72_sura_al_jin.mp3
File Size: 740 kb
File Type: mp3
Download File

73__sura_al_muzzammel.mp3
File Size: 592 kb
File Type: mp3
Download File

74__sura_al_muddasser.mp3
File Size: 763 kb
File Type: mp3
Download File

75_sura_al_qeamah.mp3
File Size: 508 kb
File Type: mp3
Download File

76_sura_ad_dahr.mp3
File Size: 691 kb
File Type: mp3
Download File

77_sura_al_morsalat.mp3
File Size: 653 kb
File Type: mp3
Download File

78_naba.mp3
File Size: 534 kb
File Type: mp3
Download File

79__sura_an_nazeat.mp3
File Size: 560 kb
File Type: mp3
Download File

80__sura_abasa.mp3
File Size: 410 kb
File Type: mp3
Download File

81_sura_at_takweer01.mp3
File Size: 302 kb
File Type: mp3
Download File

82__sura_al_infetar01.mp3
File Size: 220 kb
File Type: mp3
Download File

83_sura_mutaeeffin01.mp3
File Size: 429 kb
File Type: mp3
Download File

84_sura_al_insheqaq01.mp3
File Size: 335 kb
File Type: mp3
Download File

85__sura_al_buruj01.mp3
File Size: 330 kb
File Type: mp3
Download File

86_sura_at_tareq01.mp3
File Size: 83 kb
File Type: mp3
Download File

87_sura_al_ala01.mp3
File Size: 158 kb
File Type: mp3
Download File

88_sura_al__ghshiah01.mp3
File Size: 279 kb
File Type: mp3
Download File

89_sura_al_fajar01.mp3
File Size: 381 kb
File Type: mp3
Download File

90_sura_al_balad01.mp3
File Size: 206 kb
File Type: mp3
Download File

91_sura_ash_shams.mp3
File Size: 223 kb
File Type: mp3
Download File

92_sura_al_lail.mp3
File Size: 241 kb
File Type: mp3
Download File

93_sura__ad_doha.mp3
File Size: 157 kb
File Type: mp3
Download File

94__sura_al__insherah.mp3
File Size: 113 kb
File Type: mp3
Download File

95_sura_at_teen.mp3
File Size: 109 kb
File Type: mp3
Download File

96__sura_al_alaque.mp3
File Size: 283 kb
File Type: mp3
Download File

97__sura_al_qadar.mp3
File Size: 94 kb
File Type: mp3
Download File

98_sura_al_bayenah.mp3
File Size: 231 kb
File Type: mp3
Download File

99_sura_az_zelzal.mp3
File Size: 128 kb
File Type: mp3
Download File

100__sura_al_adiat.mp3
File Size: 156 kb
File Type: mp3
Download File

101__sura_alqaria.mp3
File Size: 118 kb
File Type: mp3
Download File

102_sura_at_takasur.mp3
File Size: 109 kb
File Type: mp3
Download File

103_sura_al_asar.mp3
File Size: 69 kb
File Type: mp3
Download File

104__sura_al_humazah.mp3
File Size: 128 kb
File Type: mp3
Download File

105__sura_al_feel.mp3
File Size: 90 kb
File Type: mp3
Download File

106_sura_al_quraish.mp3
File Size: 69 kb
File Type: mp3
Download File

107__sura_al_maun.mp3
File Size: 100 kb
File Type: mp3
Download File

108__sura_al_kausar.mp3
File Size: 71 kb
File Type: mp3
Download File

109_sura__al_kaferoon.mp3
File Size: 98 kb
File Type: mp3
Download File

110_sura_an_nasr.mp3
File Size: 79 kb
File Type: mp3
Download File

111_sura_al_lahab.mp3
File Size: 103 kb
File Type: mp3
Download File

112_ikhlas.mp3
File Size: 73 kb
File Type: mp3
Download File

113_falaq.mp3
File Size: 99 kb
File Type: mp3
Download File

114surah_nas.mp3
File Size: 155 kb
File Type: mp3
Download File

Picture